دریافت اپلیکیشن
شیرودی - فروشگاه اینترنتی برنج

شیرودی 10 کیلویی

برنج پر محصول، غربال شده و 100 درصد خالص

کیلویی 18,315 تومان

1 % تخفیف