دریافت اپلیکیشن
کشت دوم - فروشگاه اینترنتی برنج

کشت دوم 10 کیلویی

برنج معطر و مرغوب، غربال شده و 100 درصد خالص

کیلویی 18,810 تومان

1 % تخفیف