روش‌های ارسال برَنج

در حال حاضر ارسال کالا از طریق پست سبز انجام می گیرد.

توجه داشته باشید که تحویل گیرنده سفارش هنگام دریافت کالا، باید کارت شناسایی همراه داشته باشد.