نگهداری و انبار کردن برنج - فروشگاه اینترنتی برنج

نگهداری و انبار کردن برنج

کیسه یا سطل های نگهداری برنج را حتما در جایی دور از نم، خنک و به ویژه خشک انبار کنید تا رطوبت درون دانه ها تبخیر شود. از گذاشتن کیسه ها روی هم خودداری کنید. بین هر کیسه فاصله ای برای عبور هوا بگذارید تا برنج نمدار نشود. افزودن مقداری نمک و چند دانه سیر همراه با سرکشی و هوادهی گاه به گاه، از آفت زدگی برنج جلوگیری می کند. به هیچ وجه از قرص های شیمیایی استفاده نکنید. هر چند وقت یک بار محتوای کیسه یا ظروف را زیر و رو کرده، مراقب رخنه و حمله حشرات و آفات باشید. در صورت آفت زدگی، پیش از تخم گذاری بیشتر آفات و افزایش حشرات، برنج را در هوای آزاد، دور از تابش نور خورشید پهن کرده، با الک کردن برنج از خسارت و آسیب بیشتر آن جلوگیری کنید. دقت کنید نمک به جا مانده از برنج آفت زده را، به سبب پرهیز از انتقال مجدد تخم آفات به ظروف یا کیسه ها مجددا استفاده نکنید. یک روش محلی برای در امان بودن برنج از حشرات قرار دادن چند میخ آهنی داخل کیسه برنج می باشد. توصیه می شود از میخ های بزرگتر استفاده کنید.

بازگشت