دریافت اپلیکیشن
شیرودی - فروشگاه اینترنتی برنج

شیرودی 10 کیلویی

برنج پر محصول، غربال شده و 100 درصد خالص

کیلویی 24,735 تومان

3 % تخفیف