دریافت اپلیکیشن
فجر معطر - فروشگاه اینترنتی برنج

فجر معطر 10 کیلویی

برنج معطر و پر محصول، غربال شده و 100 درصد خالص

کیلویی 26,264 تومان

2 % تخفیف