دریافت اپلیکیشن
کشت دوم - فروشگاه اینترنتی برنج

کشت دوم 10 کیلویی

برنج معطر و مرغوب، غربال شده و 100 درصد خالص

کیلویی 24,750 تومان

1 % تخفیف